Pensjonistrådet i Aust-Agder 2016-2019

Aust-Agder
Pensjonistrådet avbildet under et styremøte på fylkeskontoret. Eilert Skjævestad og Kjell Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: Bebm

Rådet for pensjonistmedlemmer i Aust-Agder er oppnevnt for perioden 01.01.2016-31.07.2019

Leder av pensjonistrådet

Harald Bjørløw

Øvrige medlemmer av pensjonistrådet

Stein Gjulem, Grimstad, tlf. 909 45 717

Kåre Michalsen, Lillesand, tlf. 995 17 766

Gerda Johnsen, Grimstad, tlf. 915 93 297

Eilert Skjævestad, Arendal, tlf. 370 85 080

Ansgar Andreassen, Evje og Hornnes, tlf. 918 06 762

1. vara Kjell V Andersen, Arendal, tlf. 975 01 794

Fylkesstyrets representant Kåre Mortveit, tlf. 911 06 657

Referater 2019

Referat fra møtet 14. januar 2019