Videregående opplæring

Aust-Agder

I overkant av 500 medlemmer tilhører medlemsgruppe videregående (VGO) i Utdanningsforbundet Aust-Agder per januar 2017. Det er medlemmer som arbeider i videregående opplæring i fylket.

Kontaktperson videregående

Anne Cathrine Fodstad

Fylkesstyremedlem og vara HTV-F

Klaus-Allan Eide

HTV-F