Universitet og høgskole

Aust-Agder

Vi har ingen medlemmer tilhører medlemsgruppe universitet og høyskoler (UH) i Utdanningsforbundet Aust-Agder per januar 2017. UiA har en avdeling i Grimstad, men disse medlemmene er tilknyttet Utdanningsforbundet Vest-Agder. Vi ser det likevel som viktig å holde oss oppdatert på området.

Kontaktperson Universitet og høyskole

Hanne Hansson

Nestleder