Ledelse

Aust-Agder

Utdanningsforbundet Aust-Agder har per januar 2017 ca. 200 medlemmer som er definert som ledere innenfor skole eller barnehage. For å ivareta lederne er det opprettet lederråd og/eller lederforum på alle nivå i organisasjonen.

Leder av lederrådet

Dag Gulbrandsen

Rektor

Kontaktperson for lederråd

Hanne Hansson

Nestleder

Referater fra Lederråd 2018

Referat Aust-Agder lederråd 7.mai 2018

Referat til møte i lederråd 5.sept.18