Barnehage

Aust-Agder

Ca. 450 medlemmer tilhører medlemsgruppe barnehage (BHG) i Utdanningsforbundet Aust-Agder per januar 2017. Av disse arbeider ca. 170 i private barnehager.

Kontaktperson barnehage

Renee Christin Røyneland

Fylkesstyremedlem