Styre og hovedtillitsvalgte

Tvedestrand

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Britt Anniken Thomassen

Leder
profileicon

Kristin Heidal

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Solveig Espeland

Medlem
profileicon

Ole Andre Johnsen

Medlem
profileicon

Tor Norlund

Medlem
profileicon

Kristin Heidal

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Henriette Feltstykket Johnsen

1. Varamedlem
profileicon

Bente Nævestad

2. Varamedlem
profileicon

Cathrine E Ø de Lange

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Britt Anniken Thomassen

HTV-KS-K