Styre og hovedtillitsvalgte

Risør

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Silje Ibsen

Leder
profileicon

Iren Monrad Alvestad

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Ina Helen Askeland

Medlem
profileicon

Anja Holme

Medlem
profileicon

Odd Erling Hunnes

Medlem
profileicon

Paul Trygve Solberg

Medlem
profileicon

Liv Marikken Wicksell

Medlem
profileicon

Ina Helen Askeland

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Anne Camilla Gahrsen

1. Varamedlem
profileicon

Line Stebekk

2. Varamedlem
profileicon

Reidun Hansen

3. Varamedlem