Styre og hovedtillitsvalgte

Gjerstad

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Onar Kjetil Baarøy

Leder
profileicon

Ole Lund

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Heidi Lohne Lindbekk

Medlem
profileicon

Kjersti Hege Trydal

Medlem
profileicon

Gro Bråtvannsdal Wåsjø

Medlem
profileicon

Heidi Lohne Lindbekk

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Alf Greger Schibstad

1. Varamedlem
profileicon

Anders Trydal

2. Varamedlem
profileicon

Trude Bohnhorst Sørdalen

3. Varamedlem