Styre og hovedtillitsvalgte

Froland

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Jorunn Olsen

Leder
profileicon

Ove Erik Mjølhus

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Line Løvjomås Larsen

Medlem
profileicon

Anne Lise Skjæveland

Medlem
profileicon

Anette Helene Kiil Solstad

Medlem
profileicon

Rita Netland Sparsås

Medlem
profileicon

Wencke Brit Øistensen

Medlem
profileicon

Wencke Brit Øistensen

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Marit Moseng

1. Varamedlem
profileicon

Hege Johansen

2. Varamedlem
profileicon

Ole Terje Olsen

3. Varamedlem