Styre og hovedtillitsvalgte

Arendal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Geir Helge Lindgren

Leder
profileicon

Mette Berg Nielsen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Morten Landstad Guttormsen

Medlem
profileicon

Evy Heien

Medlem
profileicon

Katrine De Lange Hopen

Medlem
profileicon

Anne Mette Hovd

Medlem
profileicon

Glenn Johansson

Medlem
profileicon

Odd-Helge Widding

Medlem
profileicon

Mette Berg Nielsen

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Linda Kraft

1. Varamedlem
profileicon

Ken Ivar Helgesen

2. Varamedlem
profileicon

Gro-Marit Øia

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Odd-Helge Widding

HTV-KS-K