Årsmøte 2019 invitasjon og sakspapirer

Arendal
Årsmøte 2019
Årsmøte 2019

Utdanningsforbundet Arendal inviterer til årsmøte onsdag 13. mars. kl. 17.00 – 21.00 på Asdal skole. Registrering og pizza fra 16.00.

Publisert: 26.02.2019

Utdanningsforbundet Arendal arrangerer årsmøte hvert andre år. Denne gangen blir møtet avholdt på Asdal skole. Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og delta i debatten!

SAKSLISTE

Sak 01/19       Konstituering av årsmøtet

Sak 02/19       Årsmeldinger

Sak 03/19       Regnskap 2017 og 2018

Sak 04/19       Strategisk plan for Utdanningsforbundet Arendal 2019 - 2021

Sak 05/19       Saker fra styret:

Sak 5.1. Lovfeste retten til å bli møtt av en kvalifisert lærer

Sak 5.2. Innføre avvikssystem for kvalitet i oppvekstsektoren i alle Norges kommuner og fylkeskommuner

Sak 5.3. Overføre budsjettansvar for lønn til ansatte fra enhetene tilbake til kommunene og fylkeskommunene

Sak 5.4. Barnehagens bemanningsnorm skal være gjeldende i hele åpningstiden.

Sak 5.5. Utdanningsforbundet Arendal mener det må være en styrer daglig tilstede i hvert barnehagebygg.

Sak 06/19       Saker fra klubbene:

Sak 6.1. Tilbudet til elever med samspillsvansker.

Sak 6.2. Norm for antall elever per kontaktlærer

Sak 6.3. Norm for elevantall i praktisk-estetiske fag

Sak 6.4. Vi ønsker yrkesgrupper med kompetanse på elevers psykiske helse inn i skolen.

Sak 07/19       Budsjett for Utdanningsforbundet Arendal 2019 – 2021

Sak 08/19       Valg - lokallaget

Sak 09/19       Resolusjoner

Sak 10/19       Valgmøte – fylkesårsmøtet

  1. Valg av delegater til fylkesårsmøtet
  2. Nominasjon til nytt fylkesstyre
  3. Saker som er satt opp på sakslisten til fylkesårsmøtet

 

Annen informasjon:
Representant fra fylkeslaget
I år får vi besøk av Hanne Hansson, nestleder i Utdanningsforbundet Aust-Agder. Hun vil holde en aktueltøkt innledningsvis i årsmøtet.

Fylkesårsmøtet
Tirsdag 7. mai holdes separate årsmøter i Utdanningsforbundet Aust-Agder og Utdanningsforbundet Vest-Agder. Onsdag 8. mai og torsdag 9. mai holdes felles fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Agder. Les mer her

Kandidater til nytt fylkesstyre for Utdanningsforbundet Agder
Før 1. april skal lokallagenes årsmøter foreslå kandidater til samtlige verv på fylkesplan, på grunnlag av lister med forespurte kandidater. 

Presentasjon av kandidatene til nytt fylkesstyre finner du som vedlegg til høyre.

"Vi utdanner Norge"
Revidert versjon av politikkdokumentet "Vi utdanner Norge" er den første av to saker som sendes til lokal- og fylkeslag. Hensikten er at lokallags- og fylkesårsmøtene skal kunne behandle den reviderte versjonen i sin helhet. Etter den organisasjonsmessige behandlingen vil dokumentet bli bearbeidet, og et nytt utkast vil bli lagt fram. En revidert versjon av "Vi utdanner Norge" vil bli vedtatt på landsmøtet høsten 2019. 
Les om saken på Utdanningsforbundets nettsider


På vårt årsmøte i Arendal har vi lagt opp til at årsmøtet gir innspill til spørsmål 2 i dokumentet. Det står mer om dette i sakspapirene.

 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av lokallaget.

Bindende påmelding til post@ufar.no / SMS: 950 56 339 innen 8. mars.

Fullstendige sakspapirer finner du her.

Sakspapirene blir ikke trykket opp. Ta med digital- eller papirkopi selv.

Velkommen!