Reiseregning

Aust-Agder
Reiseregningsskjema

Denne er til bruk for tillitsvalgte og andre som har deltatt på kurs og møter i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agders lokal- og/eller fylkeslag.

Ta utskrift av skjemaet og fyll inn opplysningene.

Håndskrevet underskrift og originale vedlegg

Husk håndskrevet underskrift før du leverer/sender reiseregningen per post til lokallaget eller fylkeslaget (avhengig av hvem som er ansvarlig for arrangementet du har deltatt på).

Send med originale vedlegg - eks. parkeringslapp.

Her finner du reiseregningen i Excel format - januar 2019

Her finner du reiseregningen i word format - januar 2019