Utdanningsforbundet Aust-Agder

Illustration for Utdanningsforbundet Aust-Agder Organization

Kontakt

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Nyheter fra fylkeslaget