Siste TV4-kurs

Akershus

Mandag 8.april arrangerte Utdanningsforbundet Akershus sitt siste kurs i grunnopplæringen av tillitsvalgte. Neste gang fylkesnivået innkaller tillitsvalgte til grunnopplæring er det i regi av Utdanningsforbundet Viken.

Publisert 10.04.2019

Kurset på mandag var et TV4-kurs, og rundt 70 tillitsvalgte var samlet. Deltakerne drev aktiv erfaringsdeling rundt viktige temaer knyttet til klubbarbeid og medbestemmelse. I tillegg fikk de litt faglig påfyll om strategisk arbeid i klubben.

Klubben er det viktigste nivået i Utdanningsforbundet. Det er her Utdanningsforbundets medlemmer skal søke å finne og foreslå gode løsninger i arbeidstakernes arbeidshverdag, og legge retning for organisasjonens politikk. Det er også her enkeltmedlemmene møter organisasjonen gjennom den arbeidsplasstilitsvalgte. Grunnopplæringen av de arbeidsplasstillitsvalgte er derfor viktig for Utdanningsforbundet.

For oss i Utdanningsforbundet Akershus har det vært lystbetont å drive grunnopplæringen, og møte vitebegjærlige ferske tillitsvalgte i alle aldre. En tidsepoke er over ved at dette oppdraget er sluttført i vår regi. Nye plasstillitsvalgte i vårt fylke får forhåpentlig like god, om ikke enda bedre, grunnopplæring i Utdanningsforbundet Viken!