Satt av nok tid til Fagfornyelsen?

Akershus

Det nærmer seg høring på endelige læreplanutkast. Utdanningsdirektoratet har foreløpig avsatt perioden 18. mars til 18. juni 2019 til høringen. Selv om det kan bli forskyving av datoene med noen dager, må vi være klare.

Publisert 07.03.2019

Når det endelige læreplanutkastet slippes, må kommuner, skoler, klubber og lokallag være klare til å la seg høre. Det kan være lurt å sjekke kalenderen om det er satt av nok tid til dette arbeidet. Høringen blir trolig siste sjanse for profesjonen til å påvirke den nye læreplanens utforming. Vi må være på hugget, og tid må ikke få bli en minimumsfaktor.