Mobbing og frihet

Akershus

Mobbing og frihet var hovedtemaene da Utdanningsforbundet Akershus samlet sine arbeidsplasstillitsvalgte fra skolene til kurs i Lillestrøm mandag 18.mars. De to innleide foredragsholderne ga tilsammen påfyll både i profesjonsbeinet og fagbeinet.

Publisert 19.03.2019

Professor i spesialpedagogikk Ingrid Lund forklarte hvor viktig det er med "feiltastiske" ledere og lærere i barnehage og skole, om man ønsker å forebygge og motvirke mobbing. Ledere og lærere som tar ansvar, erkjenner sin rolle og om nødvendig handler på nytt om erkjennelsen krever det. Ledere og lærere som ikke lukker øynene for, eller snur ryggen til, negative handlinger som innebærer utestengelse.

Som en del av sitt foredrag presenterte hun også en definisjon på mobbing som hun mener gir en riktig inngang til å få gjort noe med mobbeproblemet:
«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning.»

Etter lunsj presenterte Magnus Marsdal det arbeidet som lå bak og de konklusjonene han har trukket fra arbeidet med sin nyeste bok «Frihetens mødre». Han sammenlignet den friheten mennesker oppnår gjennom frihet gjennom lav eller ingen skatter og avgifter og fravær av offentlige inngrep, med friheten mennesker kan få gjennom demokratisk og solidarisk bestemte skatter avgifter og offentlige reguleringer med tilhørende velferdsgoder.

Det var tankevekkende at kvinner i USA, landet som av mange ses på som frihetens høyborg, knapt gir kvinner noen offentlige velferdsgoder i forbindelse med fødsel og spebarnstid. Hvilke unge familier har da størst frihet, de norske eller de amerikanske?

Denne siste økta gir forhåpentlig de arbeidsplasstillitsvalgte inspirasjon til å stå på for fagforeningsbevissthet, og til å kjempe for kollektive gode reguleringer av arbeidsliv og samfunn.