Kunngjøring av konstituerende årsmøte i Utdanningsforbundet Viken 2019

Akershus

Fylkesstyret har i dag sendt ut kunngjøring og foreløpig saksliste til det konstituerende årsmøtet i Utdanningsforbundet Viken.

Publisert 15.02.2019

Årsmøtet holdes 15. mai 2019 på Sundvolden hotell.

Kunngjøring og foreløpig saksliste Konstituerende årsmøte UDF Viken.pdf