Videregående opplæring

Akershus

Er du medlem i Utdanningsforbundet og ansatt i videregående opplæring tilhører du medlemsgruppen videregående.

Marit Fulland Danielsen er kontaktperson for denne medlemsgruppen i Akershus og hun er tillitsvalgt på fulltid.

Marit Fulland Danielsen

Marit Fulland Danielsen