Utvalg 2015-2019

Akershus

Fylkesstyret har bestemt at vi inneværende periode skal ha utvalg for likestillings- og diskriminiering (LDU), utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA), utvalg for profesjon og utdanningspolitikk (UPU) og lederråd

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU)

Marthe Kragebøl Norvalls er leder for LDU. Marthe er fylkesstyremedlem og barnehagelærer. Hun har permisjon fra en pedagogisk leder-stilling i Oppegård.

Med seg i utvalget har hun Gro Abrahamsen (G) og Steinar Thoresen (VGO) fra fylkesstyret i tillegg til Thorbjørn Alvim, som er HTV i Akershus fylkeskommune.

I tillegg er Marte Skogland Andersen, G, fra Asker, Jørn Henriksen, G, fra Bærum, Eirin Husebø-Isaksen, G, fra Nes, Finn Thoresen, FAS, fra Bærum, Marianne Moen Aune, G, fra Fet og Bente Hermansen (VO) fra Ski medlemmer av utvalget.

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA)

Det er Marit F Danielsen som er leder for ULA. Marit er fylkesstyremedlem og kontaktperson for videregående opplæring.

I tillegg er Kristin Gudem, G, Asker, Jannecke Qvist-Eriksen, G, Asker, Steinar Pettersen, G, Asker, Siri Moland, G, Vestby, Alexander Fjellestad, G, Skedsmo, Ståle Nilsen, G, Rælingen, Irene Berg, B (KS), Lørenskog, Nils Einar Berger, G, Eidsvoll, Bjørn Sigurd Hjetland, G, Bærum, Halldis Stenhamar, G, Bærum, Bodil Kirkerød, G, Ski, Hans Olav Hedin, V, Ski, Hilde Kristin Dæhli, V, Nannestad, Kristin Løver, G, Skedsmo og Hanne Nesfeldt, B (KS), Ås medlemmer i utvalget.

Utvalg for profesjon og utdanningspolitikk (UPU)

Asle Jahren er leder av UPU. Asle Jahren er fylkesstyremedlem, og han kombinerer vervet med å være hovedtillitsvalgt i egen kommune. Han har permisjon fra en stilling som lærer i Ullensaker kommune.

Med seg i utvalget har han Thor-Arne Johansen (VGO), Ine-Lill Hjelm Gabrielsen (VGO) og Ingun Bråten Thoresen (G) fra fylkesstyret.

I tillegg er Martin Heiko, B (KS) Rælingen, Tommy Lykke Nordahl, G, Skedsmo, Trude Nes, G, Nesodden, Berit Roald, G, Asker, Cathrine von Porat, G, Oppegård, Kjetil Fredriksen, G, Bærum, Øyvind Ekvik, G, Bærum, Marianne Braaten, G, Eidsvoll, Petter Moen, FAS, Bærum, Tom Albins, G, Skedsmo, Solfrid Brusletten Møst, G, Skedsmo, Line Sandnes Kolstad, B (priv) Fet, Jo Are Landstad, G, Fet, Lars Torskenes, G, Fet, Mette Helene Vigsnæs, B (KS), Bærum, Anne Beathe Ryttersveen, B (KS), Bærum, Anne Berit Lerfald, B (KS), Ski, Kjetil Slettstrand, VGSK, Lørenskog, Franciska Vigstad, B (KS), Eidsvoll og Astrid Teig, VO, Bærum medlemmer i utvalget.

Lederråd

Else Ravn er leder av lederrådet. Else er fylkesstyremedlem og i leder for personalnemda. 

Sammen med Else sitter Anders Lindhjem-Godal, avdelingsleder Rosenvilde vgs,Anne-Marit Wolan Jacobsen, avdelingsleder Strømmen vgs, Even W. Nordbye, avdelingsleder Lørenskog vgs, Gro Gjermundsen, avdelingsleder Sofiemyr skole, Oppegård, Hege Therese Wahl, avdelingsleder Riddersand skole, Fet, Håvard Fosstuen, avdelingsleder Åsgård skole, Ås, Kjersti Størbu, avdelingsleder Rotnes skole, Nittedal, Margaret Johnsen, rektor Voksenopplæringen Sørum, Ann-Kristin Lunde, styrer Østersund barnehage, Læringsverkstedet Fet, Britt Nesje Torvik, styrer Lommedalen barnehag, Bærum, Margaretha Ingves, pensjonist (tidligere styrer Bårliskogen barnehage), Lørenskog og Ulrika Oterholm, studieleder på HiOA (Ås) i rådet.

I

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU)

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA)

Utvalg for profesjon og utdanningspolitikk (UPU)