Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Akershus

Akershus

Årshjul

I starten av hvert semester kan det være lurt å gå gjennom årshjulet for medbestemmelse med din styrer/rektor.

Da kan dere se når det lønner seg å ta opp hvilke emner i medbestemmelsesmøtene. Vi har lagt ut et eksempel på årshjul for barnehage,et for grunnskole, et for videregående skole, et for voksenopplæring og et for FAS som dere finner til høyre på siden her.