Pensjonistrådet

Akershus

Utdanningsforbundet Akershus har over 2700 pensjonistmedlemmer

Styret for pensjonistrådet består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer og velges på årsmøte i februar/mars hvert år.

I tillegg har styret en reisekomite som arrangerer minst en utenlandstur hvert år. Det arrangeres også dagsturer og teater- og konsertbesøk.

Styret Pensjonistrådet

Elna Olsen

Leder Pensjonistrådet

Harald Baarli

Kasserer

Torunn Gjedebo

Styremedlem

Solveig Fiskvik Aamodt

Styremedlem

Reidun Groth Sunstad

Sekretær, styremedlem

John Godheim

Varamedlem

Svein Erik Sørlie

Varamedlem

Knut Aasbrenn

Varamedlem

Inger Ekern

Varamedlem

Hvordan komme på postlista til pensjonistrådet?

De som står på postlista får tilsendt informasjon og invitasjoner til aktiviteter.

De som ønsker å stå på postlista må selv sørge for at det ved å sende en skriftlig melding til:

Harald Baarli, Nylennakroken 19, 1920 Sørumsand

Epost: harald.m.baarli@gmail.com

Oppgi navn, postadresse, telefonnummer og også epostadresse dersom du har det og kan tenke deg og få invitasjonene på epost. De som allerede står der, vil automatisk bli overført til neste års postliste. Husk å sende melding om adresseendring.

Send oss e-postadressen om du ikke allerede har gjort det, så sparer vi porto.

NB! Medlemmer som allerede står på postlista, men ikke lenger ønsker invitasjoner til arrangementene, bes også gi beskjed.