Ledelse

Akershus

Ledere i Utdnningsforbundet Akerhus har fylkesstyrets Else Ravn som sitt talerør i fylkesstyret. Else har permisjon fra en skolelederstilling i Bærum kommune. Else er tillitsvalgt på heltid.

Else Ravn

Lederoffensiven