Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Akershus

Er du medlem av Utdanningsforbundet og ansatt i faglig administrativt støttesystem, tilhører du medlemsgruppe FAS.

Ingun Bråten Thoresen er kontaktperson for medlemsgruppe FAS i Akershus. Hun er frikjøpt i 100 %, og har permisjon fra Skåningsrud skole og ressurssenter.

Ingun Bråten Thoresen

Ingun Bråten Thoresen