Årsmøteprotokoll 2019

Ullensaker

Årsmøteprotokollen er ferdig og signert. Takk til alle som har bidratt ved å sende inn saker og deltatt på årsmøtet. Lokallagets strategiske plan ble også revidert på årsmøtet, og den er tilgjengelig via din arbeidsplasstillitsvalgt.

Publisert: 03.04.2019