Styre og hovedtillitsvalgte

Nes (Akershus)

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Marit Dystland Kristiansen

Leder
profileicon

Eirin Husebø-Isaksen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Linn Gjellesvik Andresen

Medlem
profileicon

Lisbeth Arneberg

Medlem
profileicon

Gro Helene Gulbrandsen

Medlem
profileicon

Irene Solvåg Nesse

Medlem
profileicon

Steffen Tangen

Medlem
profileicon

Vigdis Helen Unstad

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Hilde-Gunn Totsås

1. Varamedlem
profileicon

Tonje Tronesvold

2. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Line Fidje Liberg

HTV-KS-K