Årsmøteforberedelser

Nes (Akershus)

Vi er nå godt i gang med forberedelser til årets årsmøte. Vi har fått inn svært mange saker dette året.

Publisert: 15.02.2019

Torsdag 14.februar hadde vi årsmøteforberedende styremøte. Vi gikk blant annet  igjennom alle de innsendte årsmøtedsakene. Det kommer til å bli lagt frem 12 saker på årsmøtet. Det er et rekordstort antall, så dette blir nok et langt og engasjerende årsmøte. Årsmøtepapirene sendes ut torsdag 28.februar.