For tillitsvalgte

Asker

Retningslinjer og søknadsskjema for klubbmidler

Publisert: 21.03.2018

MIDLER TIL KLUBBENE

Utdanningsforbundet Asker har i budsjettet lagt inn midler til arbeidsplassene. Det er budsjettert med 100,- per medlem.

Antall medlemmer på en arbeidsplass er basert på tall per 1.januar fra medlemsarkivet sentralt i Utdanningsforbundet.

Midlene skal brukes til klubbstimulerende tiltak, og de skal primært komme medlemmene til gode. Eksempler til tiltak kan være bevertning på klubbmøter eller sosiale aktiviteter.

Fyll ut «Skjema til bruk ved tildeling av klubbmidler», for å få tilbakebetalt dine utlegg. Skjema sendes sammen med original(e) kvittering(er).

Ved ytterligere utlegg utover summen til ekstraordinære aktiviteter, er det anledning til å søke lokallaget om ytterligere midler.

Ubenyttede midler kan ikke overføres til et annet år.