Pensjonistrådet i Agder

Aust-Agder
Foran fra v: Anne-Britt Leite Salvesen, Randi Lohndal Frestad, Gerda Johnsen. 2. rad fra v: Renee Røyneland, Harald Bjørløw, Ansgar Andreassen, Kåre Michalsen, Bent Seland (sentralt pensjonistråd), Alf-Magnus Nilsen, Jan Erik Gåsland

Rådet for pensjonistmedlemmer i Agder er oppnevnt for perioden 01.08.19-31.07.2021

 Behold profesjonsfelleskapet, vær med å styrke Utdanningsforbundet, og om du vil kan du engasjere deg som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet.

Leder av pensjonistrådet

Harald Bjørløw

Medlemmer av pensjonistrådet

Kåre Michalsen, Lillesand, tlf. 995 17 766

Gerda Johnsen, Grimstad, tlf. 915 93 297

Ansgar Andreassen, Evje og Hornnes, tlf. 918 06 762

Anne-Britt Leite-Salvesen, Lindesnes

Harald Bjørløw, Arendal

Jan Erik Gåsland, Kristiansand

Randi Lohndal Frestad, Farsund

Vararepresentanter

Alf-Maguns Nilsen, Lindesnes

Dag Gulbrandsen, Lillesand

Askild Johnsen, Bykle

Bjørn Knudsen, Lillesand

Renee Røyneland, fylkesstyrets representant

Referater 2019

Referat fra møtet 14. januar 2019