Vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2021

Utdanningsforbundet delte i år ut tre klimapriser, og Risør videregående skole vant prisen for videregående skole.

I år ble det delt ut tre klimapriser, en til en barneskole, en til en barnehage og skole og en til en videregående skole. De som vant var i en særklasse blant mange gode søkere, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

Prisvinnerne i Risør mottok prisen fra Utdanningsforbundets lokallag der blant annet fylkesleder Ottar Stordal og lokallagsleder i Risør, Silje Ibsen, var til stede. 

Risør skole har et overordnet mål om å utdanne elever som opplever at de forstår, forandrer og forbedrer verden. Det er en utrolig viktig ballast å ha med seg videre i livet.

Les mer om prisvinnerne på sentral hjemmeside