Forventningene til lærerne er alt for store i forhold til den tida vi har til rådighet

Dette kom frem i løpet av samtalen vi hadde med Beate Rødland og Roy Knapskog. Begge er deltakere på storkurset som arrangeres disse dager for tillitsvalgte i grunnskolen.

Vi har snakket nærmere med to av deltakerne på storkurset for tillitsvalgte i grunnskolen som arrangeres 1. og 2. november,  Beate Rødland og Roy Knapskog. Beate er tillitsvalgt ved Mosby oppvekstsenter i Kristiansand, avd. skole, og Roy ved Holviga ungdomsskole i Grimstad.

Beate har vært tillitsvalgt i 6 år og er inne i sin fjerde periode. Hun synes hun lærer mye som tillitsvalgt og liker å kunne være med å påvirke skolehverdagen, noe også Roy kan skrive under på. Han er inne i sitt andre år som tillitsvalgt. Tidligere var han vara-tillitsvalgt. Begge er glade for endelig å kunne møte fysisk på kurs, og er enige i at det sosiale er en viktig del av kurset.

Både Beate og Roy meldte seg på hovedavtalen som ett av temaene i økta der de selv kunne velge.  -Egentlig ønsket jeg å delta på alle sesjonene fordi temaene er aktuelle og interessante, sier Beate. -Som tillitsvalgt er det viktig å ha kunnskap om spillereglene og lov/avtaleverket. Det er lettere å videreformidle til medlemmene, når jeg selv har vært på kurs og blitt oppdatert, sier Roy. Han har forventninger om å kunne bli enda mer bevisst i rollen som tillitsvalgt.

Beate synes lærerne har vært utsatt for mye under koronapandemien, eks. dobbeltkommunikasjon, og det  vært meget hektisk. På spørsmål om hvilke saker de er opptatt av i klubben, svarer begge arbeidstid og lønn. -Det er vanskelig å sette grenser for arbeidstida, sier Beate, noe Roy er enig i. -Forventningene til lærerne er alt for store i forhold til den tida vi har til rådighet, fortsetter han. I tillegg peker Roy på store økonomiske utfordringer i kommunen med de uheldige konsekvenser det har.

På kurset i dag, 2. nov.  står blant annet dette på programmet:

  • Profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen – tillitsvalgtes rolle (Hvordan kan arbeidsplasstillitsvalgte i skoler og barnehager bidra til at medlemmene får ansvar for faglig og pedagogisk utvikling) v/Arnhild Bie Drivdal 
  • Gruppediskusjoner:  Profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen
  • Hva er tillitsvalgtes og lærerprofesjonens rolle i arbeidet med livsmestring og andre overordna mål i opplæringa av barn og unge?  Rapporten Skolen etter koronapandemien

Storkurs dag 1 den 1. nov. .pdf

Med livsmestring på timeplanen (nyhet fra kurset 1. nov.)