Hva er korrekt tilsettingsprosess?

Dette var hovedtema for de digitale kursene som ble kjørt denne uka for alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Agder.

På grunn av den pågående pandemien ble storkurset for alle tillitsvalgte enda en gang kjørt digitalt, dvs. på microsoft outlook teams.

Hovedtema denne gangen var tilsetting og tilsettingsprosesser i barnehage og skole. De tillitsvalgte ble kurset i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og på ulike tariffområder.

På forhånd var vi svært spente hvordan kursene ville gå med opptil 100 deltakere på det meste, og med inndeling i ulike grupper underveis. Det tekniske fungerte heldigvis bra med enkelte små utfordringer. 

Tilbakemeldingene så langt tyder på meget fornøyde deltakere!

Vi takker for innsatsen og ønsker lykke til videre!