Med livsmestring på timeplanen

-Hvis livsmestring er løsningen, hva er problemet? sa Ole Jacob Madsen. Han startet to-dagers storkurs for tillitsvalgte i grunnskolen som Utdanningsforbundet Agder arrangerer i dag og i morgen, 1. og 2. november.

Fra høsten 2020 kom folkehelse og livsmestring inn i læreplanen i den norske skolen. Men kan skolen lære oss å mestre livet? Og vil livsmestring som tema i skolen svare på de vansker barn sliter med i dag? Psykolog og filosof Ole Jacob Madsen mener at innføringen av livsmestring i skolen viser en tendens i vårt samfunn til å legge stadig mer ansvar på individet, og i dette tilfellet barna våre. Madsen advarte mot denne "selvreguleringstanken". Er det enklere å lære barna å takle presset, enn å faktisk redusere det? Og er vi i ferd med å lage enda en arena der barna skal prestere? Dette var noen av spørsmålene Madsen tok opp. Han var med oss digitalt via teams etter litt teksnisk trøbbel i starten. 

-Du skjønner noe har forandret seg når elevene ønsker å lære mer om seg selv enn om verden, sa Janne Lund UiA, institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Hun har forsket på psykiske helseplager hos ungdomsjenter. Ungdom og psykisk helse er i vinden for tiden, men er forskningen min i seg selv med å forsterke problemet, spurte Lund. Mange barn og unge har behov for å snakke, men hvem skal snakke med dem og om hva? Har oppmerksomheten på psykisk helse fått for stor plass i våre liv, og i skolen spesielt? Mye som gjøres for å bøte på psykiske helseplager, har ikke hjulpet. Økningen av psykiske helseplager hos unge jenter er ikke nødvendigvis et problem som har opphav hos dem selv. Vi må se på psykiske helseplager i relasjon til samfunnet. Snakke om en hverdag som er bedre for unge, sa Lund. 

Tore Dag Bøe​, førsteamanuensis, Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder, fortsatte med temaet: Skolen på liv og død – ungdoms opplevelser​. 

Deretter var det paneldebatt og innspill fra salen​: Hva er tillitsvalgtes og lærerprofesjonens rolle i arbeidet med livsmestring og andre overordna mål i opplæringa av barn og unge? 

Andre temaer fra storkurset dag 1:

 • Aktuelle saker fra organisasjonen (felles økt)
 • Parallellsesjoner:
  • Ferieloven v/Renee Røyneland og Tor Anders Råbu
  • Sett grenser for arbeidet v/Eskil Berggren og Silje Ibsen 
   Lærere må være bevisste at de selger kompetansen og tida si. Hvis ikke undergraver de respekten for arbeidet sitt og kravene om høyere lønn. 
  • SGS 1010 – skole v/ Anne Cathrine Fodstad og Silje Gran Aanensen 
  • Hovedavtalen, medbestemmelse v/Line Drange Neset og Eilin Ask Dugstad  

Teamer i morgen 2. november:

 • Profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen – tillitsvalgtes rolle (Hvordan kan arbeidsplasstillitsvalgte i skoler og barnehager bidra til at medlemmene får ansvar for faglig og pedagogisk utvikling) v/Arnhild Bie Drivdal 
 •  Gruppediskusjoner:  Profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen
 • Hva er tillitsvalgtes og lærerprofesjonens rolle i arbeidet med livsmestring og andre overordna mål i opplæringa av barn og unge?  Rapporten Skolen etter koronapandemien.  

Målgruppe på dette storkurset er tillitsvalgte i grunnskole, lokallagsledere samt hovedtillitsvalgte i kommune/fylkeskommune. Storkurset i oktober var for tillitsvalgte i barnehage, videregående skole, universitet og høgskole og faglig administrativt støttesystem. 

På begge storkursene har nå over 260 av våre tillitsvalgte deltatt.