-Jeg tar med meg mange nye erfaringer og ny kunnskap når jeg nå går videre i studieløpet mitt

Dette sa Siri Godtlibsen, en av deltakerne fra pedagogstudentene på UNG-seminaret som vi arrangerte forrige uke. Det var veldig interessant å høre de nyutdanna sine tanker om hva som mangla i studiet og hva de skulle ønske de var mer forberedt på.

Vi har fått tilbakemelding fra to av pedagogstudentene som deltok på UNG-seminaret som gikk av stabelen forrige uke, Siri Godtlibsen og Emma Julie Heie Bratli.

Hvordan opplevde pedagogstudentene seminaret, og hvilke saker er de opptatt av?

-Seminaret var veldig godt organisert. Vi ble tatt godt i mot, og fikk god oppfølging før selvet seminaret. Da spesielt med tanke på et siste møte som ble satt opp slik at Emma og jeg ble informert om forløpet, sier Siri. 

Vi synes alt i alt seminaret hadde stor nytteverdi, spesielt det som omhandlet «hvordan brenne uten å bli utbrent?». Det som ble gjennomgått er relevant også for oss studenter, som har en hektisk timeplan.

Synes videre det var veldig interessant å høre de nyutdanna sine tanker om hva som mangla i studiet og hva de skulle ønske de var mer forberedt på. Dette er verdifull kunnskap vi kan ta med videre, og diskutere med våre medstudenter.

Verdien med et slik seminar er å få et felleskap der man kan dele erfaringer og kunnskap på tvers av skoler og trinn, samtidig som det er satt opp nyttige foredrag om relevante tema.

Vi i pedagogstudentene ønsker å videre jobbe med en bedre mentor -og veiledningordning for nyutdanna på alle trinn i skolen. Dette var også noe som ble tatt opp på seminaret. Deltakerne kommuniserte at det var veldig stor variasjon mellom skoler hvordan mentorordningen fungerte.

Dette var det et veldig spennende og lærerikt seminar, med masse god mat. -Jeg tar med meg mange nye erfaringer og ny kunnskap når jeg nå går videre i studieløpet mitt, sier Siri.

Lenke til nyhet 28.10. fra UNG-seminaret

Leder av pedagogstudentene (PS) i Utdanningsforbundet kan blant annet delta på alle fylkesstyremøte våre med forslags-og talerett. Å ha god kontakt med PS, og høre deres synspunkter, er svært viktig og nyttig. 

Lenke til nyhet fra UNGseminaret 28.10.