-Mange av oss er fortsatt interesserte i hva som skjer i skolen, ikke minst lokalt.

- Og vi ønsker å være tett på i tariffspørsmål rundt pensjon og velferd. Dette kom frem på pensjonistledersamling 18. november.

Mange lokallag har aktive pensjonistråd. Andre har ikke kommet ordentlig igang etter pandemien.

18.november var det samling for fylkespensjonistrådet og  lokale pensjonistrådsledere og kontakter. Hensikten var å dele erfaringer og utveksle ideer til arbeidet framover. 

Pensjonistmedlemmene ønsker å bli sett av Utdanningsforbundet. Kanskje burde vi ha en egen spalte i Utdanningsnytt? Kaffe og vafler er bra, men faglighet er også viktig. Mange av oss er fortsatt interesserte i hva som skjer i skolen, ikke minst lokalt. Og vi ønsker å være tett på i tariffspørsmål rundt pensjon og velferd.