Oppdatert kursplan våren 2021

Ny oppdatert kursplan

Det har vært nødvendig å gjøre endringer på kursplanen for våren. Kursplanen er nå oppdatert per 18.01.21

 

Skoleringsplan for våren 2021 sist oppd. 18.01.21.pdf