KUNNGJØRING

Aust-Agder

Det kunngjøres med dette at fylkesårsmøtet 2019 i Utdanningsforbundet Aust-Agder og Utdanningsforbundet Vest-Agder vil bli avholdt 7. mai og i Utdanningsforbundet Agder 8. og 9. mai på Scandic Sørlandet, Sørlandsparken

Publisert 15.02.2019

Foreløpig saksliste følger denne kunngjøringen.

Tirsdag 7. mai holdes separate årsmøter i Utdanningsforbundet Aust-Agder og Utdanningsforbundet Vest-Agder.

Onsdag 8. mai og torsdag 9. mai holdes felles fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Agder.

 

KUNNGJØRING