Kandidater til nytt fylkesstyre Utdanningsforbundet Agder

Aust-Agder
Åse Løvdal, leder av valgkomiteen arkivfoto:stdanielsen

Valgkomiteen har i dag sendt ut lister til lokallagene med kandidater til nytt fylkesstyre i Utdanningsforbundet Agder. Valgkomiteens leder er Åse Løvdal.

Publisert 13.02.2019

Før 1.april skal lokallagenes årsmøter foreslå kandidater til samtlige verv på fylkesplan, på grunnlag av lister med forespurte kandidater.

Lokallagene kan foreslå andre kandidater enn de som står på lista, men da må kandidatene være forespurt og svart ja til det foreslåtte verv.

Valgkomiteen oppfordrer lokallagsstyret til å sende sine forslag til valgkomiteen så raskt som mulig etter årsmøtet, men senest Torsdag 28. mars.

Valgkomiteen skal lage endelig innstilling mandag 1. – Tirsdag 2. april og den skal leveres fellesstyret senest fredag 5. april

Siste versjoner er pr 21.02.2019:

Kandidatpresentasjon til fylkesstyret pr 060219

Følgeskriv til lokallagene

Skjema til lokallagene - kandidater til fylkesstyret