Kontaktinformasjon i juleferien

Vi avvikler juleferie fra og med 23. desember til og med 2. januar. I denne perioden vil vi ikke nåes på kontorets telefonnummer.

Hvis det er behov for å komme i kontakt med oss i fylkeslaget i denne perioden, ta kontakt med en i ledelsen.

Fylkesleder Ottar Stordal 99 39 05 18

Fylkesnestleder Silje Gran Aanensen 91 13 02 13