Ivaretakelse av medlemmer gjennom politisk påvirkning

29. og 30. november var lokallagslederne og fylkesstyret i Utdanningsforbundet Agder samla. Rikke Bjurstrøm, kommunikasjonssjef i Utdanningsforbundet, presenterte temaet kommunikasjon og mediehåndtering. Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag, presenterte hvordan det er blitt arbeidet med politisk påvirkning i Utdanningsforbundet Trondheim og Utdanningsforbundet Trøndelag.

Gjennom forelesninger og innspill blei det diskutert hvordan en skal arbeide videre med temaene for å kunne ivareta medlemmenes interesser best mulig. Dette vil bli fulgt opp i skolering vinteren og våren 2022 slik at det innafor fylkeslaget blir etablert noen felles rammer for det videre arbeidet