Hvordan kan vi ivareta medlemmer og tillitsvalgte på en best mulig måte?

-Og hvordan merker de arbeidsplasstillitsvalgte at vi tar ansvar for å trygge dem i rollen? Dette var noen av spørsmålene Eskil Berggren stilte på kurset for hovedtillitsvalgte tidligere i uka.

En av hovedmålsettingene med kurset var hvordan hovedtillitsvalgte kan bistå og ivareta sine medlemmer opp mot arbeidsgiver på en best mulig måte.

-Når vi ut til arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmer med  kursingen vår? Hvordan bringer hovedtillitsvalgte sine kunnskaper videre? Hvordan kan vi på fylkesnivå bli bedre? 

Ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgte er noe av det viktigste vi holder på med, og det vil alltid være rom for forbedringer.  Under kurset kom det frem en rekke gode forslag til hvordan kommunikasjonen og skoleringen kan bli bedre mellom de ulike nivåene i Utdanningsforbundet.