Forebygging av vold og trusler

Aust-Agder
Deltakere på kurs for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet i Aust-Agder. FOTO: Bebm

Utdanningsforbundet Aust-Agder samlet hovedtillitsvalgte til kurs i Frolandsveien 6 i Arendal der et av temaene var forebygging av vold og trusler.

Publisert 01.03.2017

Seniorinspektør Anders Thorstad og seniorinspektør Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet fra Arbeidstilsynet region sør var invitert til samlingen for hovedtillitsvalgte 28. februar 2017.

Forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Den førstnevnte snakket om at vold og trusler på arbeidsplassen er en stor arbeidsmiljøutfordring. Han la fram fakta som underbygget at dette er et økende problem i arbeidslivet generelt og presenterte hva arbeidsmiljøloven sier bl.a. om krav til både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Videre informerte han om Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende som trådte i kraft 01.01.2013.

Tilsyn i private barnehager

Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet hadde fått ansvar for å presentere Arbeidstilsynets arbeid med tilsyn av private barnehager som en del av IA satsingen. Sentrale tema i tilsynet er virksomhetenes HMS arbeid for å forebygge sykefravær og fremme inkludering i tillegg til oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.