Faglig administrativt støttesystem

Agder

Ca. 160 medlemmer tilhører medlemsgruppe faglig-administrativt støttesystem (FAS) i Utdanningsforbundet Aust-Agder per januar 2017. Disse arbeider bl.a. i PP-tjenesten, barnevernsinstitusjoner, kompetansesentra og i administrasjonen i fylkeskommunen og i kommunene.

Kontaktperson FAS

Siri Linn Hommefoss

Fylkesstyremedlem