Årsmøte 2019

Valle
Sæbyggjen i valle

Årsmøte for lokallaget i Utdanningsforbundet i Valle

Sett av tysdag 12.mars, då vert det årsmøte for Utdanningsforbundet i Valle. Arrangementet vil finne stad på Sæbyggjen.