Årsmøteprotokoll med vedlegg

Valle

Her finn de underskriven årsmøteprotokoll samt vedteke budsjett for 2019 og 2020 og styret sin arbeidsplan for 2019-20. Helsing styret