Til Senterpartiet - et leserinnlegg

I Fædrelandsvennen i dag, onsdag 14. april, kan du lese følgende leserinnlegg til Senterpartiet som i sitt siste utkast til partiprogram foreslår å avvikle minstenorm for lærertetthet.

I vedlegget kan du lese leserinnlegget i sin helhet. 

Publisert: 14.04.2021