Referat fra styremøte 13.1.22

Publisert: 14.01.2022

Til stede: Kristin Rydland, Inge Munksgaard, Susanne Mål Netland, Ingunn Senum, Ole Christian Bjerke og Trygve Vinningland

Meldt forfall: Hanne Aasen, Maria Klungland   

                                    

Styremøte i Utdanningsforbundet Flekkefjord

Sted: Teams

Tid: 13012022, klokka 1900 - 2000  

Saksliste:

 

Sak 01/22          Godkjenning av          

                          a)Referat fra sist styremøte

b)Innkalling

c)Saksliste

 

Vedtak:      innkalling, referat og saksliste godkjennes

 

Sak 02/22         Runde rundt bordet:

 • - Koronahåndtering før jul, evaluering: Det opplevdes som vanskelig for noen medlemmer at Flekkefjord kommune, og spesifikt barneskolene ikke fulgte nabokommunene og gikk over til hjemmeskole de siste dagene før jul.
 • - Nye karantenebestemmelser: HTV presiserer det som står i veiledningen fra helsenett:
 1. untaket fra karantene ikke er obligatorisk, men noe du kan få!
 2. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Annet -Se eventuelt

Fra skolene: Det er lov å bruke munnbind på jobb, selv om kommunalsjefen sa nei. Litt misnøye før jul fordi kommunen ikke stengte alle skolen. Mange foreldre holdt barna sine hjemme. Det at det ikke er plasstillitsvalg på FUS er problematisk.

                                  

Vedtak:           Innspillene tas til etteretning

 

Sak 03/22         Aktuelle saker HTV/LLL:

 • (a) 2faktor autentifisering og mobilbruk
  • (i) Hvor er vi nå? Dette har lærere på FUS fått tilbud om.Tilbudet er ikke gitt til Søyland eller Sunde.
 • (b) ATV FUS – fredrift? HTV (Ole) tar kontakt med ledelsen på FUS og lager en plan for videre fremdrift.
 • (c) Barnehager og tidstyver – de kommunale barnehagene har «full bemmaning» ca 2,5 timer pr dag – hvordan jobber vi videre med det? Utsatt
 • (d) Arbeid med kommunen i forhold til planer (kompetanse/lønnspolitisk/andre)

Arbeidet er planlagt med oppstart 17.1

 • (e) Følge opp/krav til ATVer Hvordan kan vi gjøre det mer «atraktivt» å være ATV. Motiverte og selvstendige tillitsvalgte er forutsetning for å kunne drive arbeidet sånn vi ønsker-

  

Vedtak:          

 1. a) saken tas opp på ATV-møtet 24.1, tilbudet skal gjelde på alle skoler
 1. b) HTV tar kontakt med Ledelsen på FUS
 2. c) Utsatt
 3. d) Kommer tilbake med mer etter hvert som prosessen går.
 4. e) Tas på ATV-møtet 24.1., samt på styreseminaret i april

 

 

Sak 04/22:       Medlemsarbeid og møtekalender

Forslag til møteplan:

13.1 Styremøte

19.1 Pensjonsmøte

24.1 ATV møte

27.1 Barnehagemøte

28.1 Ledermøte

10.2 Styremøte

17.2 Medlemsmøte – Pedagogisk cafe

10.3 Styremøte

17.3 Medlemsmøte – Spira

7.4 Styremøte

21.4 – 23.4 Styreseminar

25.4 ATV møte

28.4 Barnehagemøte

29.4 Ledermøte

30.4 Forhandlingsfrist!!!!

19.5 Styremøte

20.5 «Blåtur»?

17.6 Avslutning med styret

 

Vedtak:    Møtekanlender vedtas med «koronaforbehold.».

 

Sak 05/22:     Arbeidsgrupper

Det må settes ned diverse arbeidsgrupper i forhold til styrets plan for lags, klubb og generell medlemsaktivitet.

 

Vedtak:           HTV får mandat til å velge ut Arbeidsgruppe «ledermøte» og Arbeidsgruppe «barnehagemøte»                                Nest-leder får mandat til å opprette Arrangementskomitte Styreseminar og «Blåtur»

 

Sak 06/22:     Eventuelt:

 

- Hvordan fungerer 200% lønn for koronarelaterte vikartimer? Avtalen ble skrevet under 23.12.21, så den gjelder fra da. HTV undersøker hvordan det fungerer i praksis med ‘’stjernetimer’’ når eleven er borte og man blir satt inn i andre timer og hvordan «vikarpott» skal praktiseres under den nye avtalen.

 

Vedtak:     Innspillene tas til etterretning.

 

Flekkefjord 13.01.2022

Susanne Mål Netland