Debattmøte 27. august med ordførerkandidatene

Arendal
Debattmøte med ordførerkandidatene
Debattmøte med ordførerkandidatene

Utdanningsforbundet Arendal inviterte tirsdag til politisk debattmøte om barnehage- og skolepolitikk.

Publisert: 29.08.2019

Vi var så heldige at alle de politiske partiene som stiller til valg i Arendal i år hadde ønske om å delta og diskutere hva som er viktig satsing for barnehager og skoler i neste fireårsperiode. 

Panelet var innom finansiering, bruken av ukvalifiserte lærere, utbytte, spesialundervisning, bemmanningsnorm og skolestruktur.

Det ble en engasjert og til tider opphetet debatt blant politikerne som deltok på valgmøtet.

Vi er fornøyd med de temaene som ble tatt opp og de signalene som kom frem om politikernes prioriteringer fremover.

Se vedleggene for Agderpostens og Arendalstidendes reportasjer om møtet.