TV4 - Grunnskolering av tillitsvalgte - Utdanningsforbundet Agder

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 27. mai kl. 09:00 - 15:15

Digitalt via Microsoft Teams

4611 KRISTIANSAND S

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

13.05.2021

Praktisk ansvarlig

Fylkeskontoret Utdanningsforbundet Agder
E-post: agder@udf.no

Faglig ansvarlig

Renee Røyneland
E-post: renroy@udf.no
Telefon: +4797708037

MÅLGRUPPE: Nye tillitsvalgte

MÅLSETTING:

Grunnopplæringen skal gi nødvendig basiskompetanse til alle arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet, tilpasset tariffområde og uavhengig av lokale forhold.
Gjennom grunnskoleringen skal de arbeidsplasstillitsvalgte:
 • Bli trygge i rollen og motiveres til innsats
 • Kunne utøve medbestemmelse på arbeidsplassen
 • Få innsikt i lover, avtaler, Utdanningsforbundets politikk og andre forhold som danner rammene for tillitsvalgtarbeidet
 • Bli kjent med Utdanningsforbundets politikk og være bevisst handlingsrommet som tillitsvalgt
 • Bli i stand til å arbeide strategisk for Utdanningsforbundets politikk og medlemmenes interesser
 • Forstå hva det betyr at Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon og hvordan profesjonsfaglig argumentasjon kan brukes
 • Kunne lede klubben og engasjere medlemmene
 • Kunne kommuniserer godt i møte med andre
 • Kunne jobbe for medlemsvekst
De tillitsvalgte skal i tillegg til opplæringen også få verktøy og støtte til det praktiske arbeidet.
 • Kursmateriell vil bli tilsendt i forkant av kurset.
 • Innkallingen inneholder permisjonsrettigheter og kan legges ved permisjonssøknad til arbeidsgiver.