Storkurs barnehage (privat/kommunal)

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
onsdag 21. april kl. 09:00 - 15:00

Digitalt via Microsoft Teams

4611 KRISTIANSAND S

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

16.04.2021

Praktisk ansvarlig

Fylkeskontoret Utdanningsforbundet Agder
E-post: agder@udf.no

Faglig ansvarlig

Renee Røyneland
E-post: renroy@udf.no
Telefon: +4797708037

Pålogging fra kl 8:45

Målgruppe:

  • Tillitsvalgte i barnehage
  • HTV-K
  • Lokallagsledere inviteres til å delta, særlig dere med ansvar for private barnehager

Målsetting:

  • Den tillitsvalgte har gode kunnskaper om innholdet i sentral aktuell arbeidstidsavtale (PBL, FUS, KS, Spekter, KA og Standasrd tariffavtale) og ferdigheter til å drøfte med utgangspunkt i avtalen.
  • Den tillitsvalgte har gode kunnskaper og innsikt i barnehagelovens bestemmelser og pedagog- og bemanningsnorm, og har ferdigheter til å inngå drøftinger med utgangspunkt i lovverket.
  • Den tillitsvalgte kjenner til bransjeprogram barnehage, og hvilke verktøy som kan tas i bruk på arbeidsplassen for å jobbe med sykefravær.
  • Den tillitsvalgte kjenner til nye bestemmelser i barnehageloven, og har gode kunnskaper til å ta avtaleverket i bruk på arbeidsplassen.¿