Kursreglement for Aust-Agder

Aust-Agder
Kursdeltakere

Kursreglementet for Aust-Agder er vedtatt i fylkesstyret og gjelder for perioden 2015-2019.
Uklarheter avklares med fylkeskontoret.

Her finner du kursreglementet.